mag. Barbara Čibej Žagar

Enopredmetni študij psihologije je zaključila leta 1990 na Filozofski fakulteti v Ljubljani, Oddelku za psihologijo. Magistrirala je leta 1998 s področja klinične psihologije s temo motnje hranjenja.

Poklicno pot je začela na eni izmed ljubljanskih gimnazij kot svetovalna delavka, kasneje pa se je posvetila delu z zasvojenimi od nedovoljenih drog ter z osebami z motnjami hranjenja. Zadnja leta dela na področju šolstva in zdravstva. Psihoterapevtska znanja je pridobivala na Inštitutu za klinično psihologijo in psihoterapijo, kjer je še vedno vključena v supervizijski proces. Opravila je podiplomski študij iz psihoterapije na Medicinski fakulteti v Ljubljani ter uvodni študij iz skupinske analize pri Slovenskem društvu za skupinsko analizo. Zaključuje specialistični študij klinično psihološkega svetovanja na Filozofski fakulteti v Ljubljani, Oddelku za psihologijo.

Je članica Društva psihologov Slovenije in Združenja psihoterapevtov Slovenije ter članica ekspertnega tima za motnje hranjenja. Poleg psihoterapevtskega dela s klienti piše
strokovne članke, izvaja različne delavnice in predavanja za starše, učitelje in strokovne delavce različnih strok.
 

barbara.jpg

mag.Barbara Čibej Žagar

je članica Društva psihologov Slovenije (predsednica komisije za etična vprašanja) in Združenja psihoterapevtov Slovenije.
Poleg psihoterapevtskega dela s klienti piše strokovne članke, izvaja različne delavnice in predavanja za starše, učitelje in strokovne delavce različnih strok .